ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG NÓI, MÀ HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG LÀM - DO NOT LISTEN TO WHAT VIETCONG SAY, BUT WATCH CLOSELY AT WHAT THEY'VE DONE - "...Ending a conflict is not so simple, not just calling it off and comming home. Because the price for that kind of "peace" could be a thousand years of darkness for generation's Viet Nam borned." RONALD REAGAN "...Chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ, cái giá phải trả cho loại "hòa bình" đó, là ngàn năm tăm tối cho các thế hệ sinh tại Viêt Nam về sau."

CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH


BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES
@@@@

Wednesday, September 5, 2012

CHỦ NGHĨA NHỒI SỌ - DƯỚI MÁI TRƯỜNG XHCN


Ngày xưa tuổi trẻ mầm non miền Nam được tự do không tổ chức, không "ĐỘI - ĐOÀN" đảng phái , các em học tập, vui chơi, tâm hồn trong sáng vô tư thời thơ ấu..

Ngược lại trẻ em miền Bắc đã trở thành những nạn nhân của một hệ thống "giáo dục" nhồi sọ lòng thù hận, bạo lực từ sách vở giáo khoa của nhà trường XHCN.

ĐÂU LÀ SỰ THẬT ?Mãi cho đến ngày nay trẻ em Việt Nam vẫn tiếp tục trở thành những nạn nhân của một hệ thống "giáo dục" nhồi sọ chính trị độc đảng,(ĐỘI - ĐOÀN - ĐẢNG) ngay những ngày đầu niên học.
Nhìn lại lịch sử: Độc tài Hitler đã nhồi sọ tuổi trẻ để tạo ra một thế hệ với tư tưởng phát xít. Phục tùng đảng triệt để như một con robot vô tri vô giác...

Nhìn vào chủ nghĩa Mác - Lê: Bọn cộng sản Mao, Hồ ngày nay nhồi sọ tuổi trẻ có hệ thống hơn cả bọn phát xít, để tạo nên những "hạt giống đỏ"... Kết quả việc "trăm năm trồng người" của chúng là đây: (...địt cái con mẹ mấy cái thằg lồn phản động này... Káj địt lồn mẹ mấy thằng ljke bàj đăng này... phản động, địt mẹ ... vl về bú cặc nhau đi con ạ biết cái đéo gì ...) Cho nên không phải ngạc nhiên khi va chạm trên các trang mạng  tại sao có quá nhiều cháu ngoan của " bác" không hề có một lời phản biện đúng đắn để bảo vệ "lý tưởng", nhưng mồm chúng luôn "sẵn sàng" tuôn ra những ngôn từ tục tĩu, dơ bẩn, kinh tởm, một thứ "di sản văn hóa" của bác và đảng truyền lại... 

   
     TRẺ EM VIỆT NAM - NẠN NHÂN CHIẾN TRANH - TỘI ÁC HỒ CHÍ MINH


Post a Comment