ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG NÓI, MÀ HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG LÀM - DO NOT LISTEN TO WHAT VIETCONG SAY, BUT WATCH CLOSELY AT WHAT THEY'VE DONE - "...Ending a conflict is not so simple, not just calling it off and comming home. Because the price for that kind of "peace" could be a thousand years of darkness for generation's Viet Nam borned." RONALD REAGAN "...Chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ, cái giá phải trả cho loại "hòa bình" đó, là ngàn năm tăm tối cho các thế hệ sinh tại Viêt Nam về sau."

CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH


BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES
@@@@

Tuesday, October 2, 2012

Nhà Thơ Nguyễn Chí Thiện (1939 - 2012)

Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện từ trần vào sáng ngày 1 Tháng 10, 2012. Ông đã trút hơi thở cuối cùng, bên cạnh Linh Mục Cao Phương Kỷ với các nghi thức xức dầu Thánh để ông trở thành một tín đồ Công Giáo theo ước nguyện trước sự chứng kiến của ông bà Bác Sĩ Trần Văn Cảo, Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Trang, bà Lâm Thiên Hương, nhà văn Trần Phong Vũ.
Ông Nguyễn Chí Thiện đã từng gặp cha Chính Vinh, cha Nguyễn Văn Lý trong nhà tù.  Những kỷ niệm cũng như nhân cách của cha Chính Vinh, Linh Mục Lý đã gây ấn tượng sâu sắc thúc đẩy nhà thơ Nguyễn Chí Thiện chọn đức tin Công Giáo và lấy tên thánh là Thomas More.

Nhà văn Trần Phong Vũ, người đã vuốt mắt cho nhà thơ sau khi ông qua đời. Người đã luôn bên giường bệnh nhà thơ Nguyễn Chí Thiện.
Người anh của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện từ Virginia tới Quận Cam đã không kịp gặp mặt em trước khi mất.
Nhà Thơ Nguyễn Chí Thiện sinh năm 1939 tại Hà Nội. Ông có hai người chị ở Việt Nam và một người anh đang ở sống ở tiểu bang Virginia.
Ông bị tù cộng sản tổng cộng 27 năm, trải qua nhiều nhà tù miền Bắc. Từ Hỏa Lò đến cả nhà tù Cổng Trời. Lần ra khỏi tù sau cùng của ông là ngày 28 tháng10, 1991.

Ông đã từng lẻn chạy vào Tòa Ðại Sứ Anh Quốc ở Hà Nội cùng tập thơ và xin tị nạn chính trị, nhưng viên chức tòa đại sứ chỉ nhận tập thơ để chuyển ra ngoại quốc (*) và cho biết họ không thể giúp ông tỵ nạn chính trị được. Khi vừa bước ra khỏi trụ sở Tòa Ðại Sứ Anh thì ông bị công an CSVN bắt giữ  .

Về sau nhờ sự can thiệp đặc biệt của nhiều nhân vật quốc tế, ông đã được quy chế tỵ nạn và đi Mỹ định cư tháng 1, 1995. 

Sau khi đến Mỹ, vào năm 2001 ông đã cho xuất bản truyện:
- Tập thơ Hoa Ðịa Ngục đã được dịch ra Anh, Pháp, Ðức và Hòa Lan ngữ.
- Hỏa Lò. 
- Hai Chuyện Tù (2008)

 (*) Vào năm 1980, người ta thấy xuất hiện ở hải ngoại một tập thơ không có tên tác giả, xuất bản bởi “Ủy Ban Tranh Ðấu cho Tù Nhân Chính Trị tại Việt Nam”. Tập thơ mang tựa đề “Tiếng Vọng Từ Ðáy Vực” mà tác giả là “Ngục sĩ” hay khuyết danh. Ít tuần lễ sau, tạp chí Văn Nghệ Tiền Phong đưa ra một ấn bản cùng một nội dung nhưng với tựa đề “Bản Chúc Thư Của Một Người Việt Nam”.

Tựa đề tập thơ Hoa Ðịa Ngục có từ khi Yale Center for International & Area Studies ấn hành bản Anh ngữ Flowers From Hell do ông Huỳnh Sanh Thông dịch. Sau người ta mới biết tác giả tập thơ là Nguyễn Chí Thiện.

Những bài thơ của ông trong tập Hoa Ðịa Ngục gây xúc động sâu xa trong tâm thức người đọc về cái đói, sự đày đọa ác độc, sự gian ác của chế độ Cộng Sản đối với con người.

Tập thơ thoát ra khỏi Việt Nam khi nhà thơ lén lút mang tới Tòa Ðại Sứ Anh tại Hà Nội và được Giáo Sư Patrick J. Honey thuộc đại học London sang Việt Nam Tháng Bảy năm 1979 và mang về. Kèm trong tập thơ 400 trang viết tay này là lá thư mở đầu với lời ngỏ:

“Nhân danh hàng triệu nạn nhân vô tội của chế độ độc tài, đã ngã gục hay còn đang phải chịu đựng một cái chết dần mòn và đau đớn trong gông cùm cộng sản, tôi xin ông vui lòng cho phổ biến những bài thơ này trên mảnh đất tự do của quý quốc. Ðó là kết quả 20 năm làm việc của tôi, phần lớn được sáng tác trong những năm tôi bị giam cầm.” 

Post a Comment