ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG NÓI, MÀ HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG LÀM - DO NOT LISTEN TO WHAT VIETCONG SAY, BUT WATCH CLOSELY AT WHAT THEY'VE DONE - "...Ending a conflict is not so simple, not just calling it off and comming home. Because the price for that kind of "peace" could be a thousand years of darkness for generation's Viet Nam borned." RONALD REAGAN "...Chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ, cái giá phải trả cho loại "hòa bình" đó, là ngàn năm tăm tối cho các thế hệ sinh tại Viêt Nam về sau."

CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH


BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES
@@@@

Friday, August 16, 2013

Phiên tòa phúc thẩm Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha
Phiên tòa phúc thẩm xét xử 2 sinh viên yêu nước.
Kết thúc lúc 16:15 với kết quả: 
- Đinh Nguyên Kha bị kết án 4 năm tù giam và 3 năm quản thúc.
- Nguyễn Phương Uyên 3 năm tù treo và 3 năm quản thúc (được về nhà sau phiên tòa)


Mẹ của Phương Uyên khi hay tin đã ngất xỉu thêm một lần nữa. 

Nguyễn Phương Uyên đã được thả tù lớn và đoàn tụ với gia đình.


Xin chúc mừng Phương Uyên và gia đình em!! Đây chính là chiến thắng cho tất cả chúng ta, những người đã từng góp sức vận động cho sự tự do của hai em, dù chỉ là qua một chữ ký nhỏ nhoi trong một chiến dịch vận động nào đó.

Trong sự vui mừng, chúng ta cũng đừng quên những nhà yêu nước khác vẫn còn trong nhà tù nhỏ hiện nay, và lấy chiến thắng làm sức mạnh để tiếp tục vận động cho đến khi Việt Nam không còn một người yêu nước nào bị bỏ tù! 


"Tôi thấy trong lòng mình nhen nhóm lên một nhiệt huyết, chưa thể dừng ở đây được. Cần phải cháy nhiều hơn nữa." Nguyễn Phương Uyên ALBUM HÌNH ẢNH 
https://www.facebook.com/vietnam.saigon.3/media_set?set=a.645135925498292.1073741825.100000056724297&type=3
Post a Comment