ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG NÓI, MÀ HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG LÀM - DO NOT LISTEN TO WHAT VIETCONG SAY, BUT WATCH CLOSELY AT WHAT THEY'VE DONE - "...Ending a conflict is not so simple, not just calling it off and comming home. Because the price for that kind of "peace" could be a thousand years of darkness for generation's Viet Nam borned." RONALD REAGAN "...Chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ, cái giá phải trả cho loại "hòa bình" đó, là ngàn năm tăm tối cho các thế hệ sinh tại Viêt Nam về sau."

CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH


BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES
@@@@

Wednesday, May 21, 2014

THỈNH NGUYỆN THƯ - 2014

Đồng bào TRONG NƯỚC tham gia ký tên Thỉnh Nguyện Thư:

Vận động đồng bào TRONG NƯỚC tham gia ký tên Thỉnh Nguyện Thư:
Thỉnh Nguyện Thư này là cơ sở để cho chính phủ Mỹ lên tiếng và can thiệp cho Việt Nam. 
Nội dung Thỉnh Nguyện Thư này có 4 điểm yêu cầu Chính phủ Mỹ:

1. Yêu cầu Mỹ phản ứng mạnh mẽ, dứt khoát để chấm dứt hành động khiêu khích, xâm lược của Trung Quốc tại vùng quần đảo Hoàng Sa và hỗ trợ Việt Nam để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, và chủ quyền Biển Đông của Việt Nam. 

2. Ủng hộ Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ để trở thành một nhà lãnh đạo, thành lập một đảng đối lập với đảng CSVN. 

3. Ủng hộ việc (Tổng Tuyển Cử: Bầu Cử Trưng Cầu Dân Ý) mà CSVN phải thực hiện theo quy định của Hiệp định Geneve 1954. 

4. Yêu cầu Mỹ huỷ bỏ tu chính án Case - Church (Chính án Case - Church này là: Mỹ không can thiệp quân sự Việt Nam, Lào, Campuchia) 
Nếu bạn nghĩ Mỹ cần phải giúp Việt Nam  về quân sự để có thể đối đầu với Trung cộng, thì bạn cần ký vào TNT này để Mỹ có thể giúp Việt Nam)

Hướng dẫn vào trang web của WhiteHouse để ký thỉnh nguyện thư:

Thứ 1: Tìm khung "sign in / create an account" ở góc dưới cùng bên phải 
Thứ 2: Bấm vào "Create An Account" (để mở 1 tài khoản)
Thứ 3: Điền Tên, Họ, địa chỉ Email và ZIP vùng bạn đang cư ngụ.
Thứ 4: Điền lại đầy đủ và chính xác 2 dòng mã chữ yêu cầu (CAPTCHA Verification)
Thứ 5:Bấm vào khung Register
Thứ 6: Mở lại trang Email account của mình để xem email của WhiteHouse.gov gửi trả lời có kèm Password (nằm ở dưới đường link thứ 2)
Thứ 7: Trong email đó, bấm vào đường link dẫn đầu tiên , sẽ được chuyển trở lại trang Whitehouse.gov; địa chỉ e-mail của bạn được xác nhận là thật).
Thứ 8:Bấm vào khung (Sign This Petition) ở cuối trang bên trái (đã hiện rõ), bạn sẽ thấy tên bạn được thêm vô những người ký petition.
Ps: Mỗi khi vào lại trang riêng của bạn đã có ở trang WhiteHouse.Bạn chỉ cần Copy Password của email WhiteHouse đã cho và Paste vào mỗi khi muốn Sign in.


Post a Comment