ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG NÓI, MÀ HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG LÀM - DO NOT LISTEN TO WHAT VIETCONG SAY, BUT WATCH CLOSELY AT WHAT THEY'VE DONE - "...Ending a conflict is not so simple, not just calling it off and comming home. Because the price for that kind of "peace" could be a thousand years of darkness for generation's Viet Nam borned." RONALD REAGAN "...Chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ, cái giá phải trả cho loại "hòa bình" đó, là ngàn năm tăm tối cho các thế hệ sinh tại Viêt Nam về sau."

CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH


BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES
@@@@

Saturday, September 15, 2012

"Sư,Tăng" dùng đầu trâu và máu tươi cúng Hồ Chí Minh


"CHÍ MINH TÔNG PHÁI"

Theo chỉ đạo của Quận ủy & UBND quận Tây Hồ, Ban Quản lý đình làng Phú Xá (làng Sù - phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội) đưa tượng Hồ Chí Minh vào đình làng này để thờ cùng Thành Hoàng làng vốn ngự ở đình đã gần 300 năm. 
Đây là lễ "Hô thần nhập tượng" Hồ Chí Minh do Quận ủy, UBND Quận Tây Hồ cùng Đảng ủy phường Phú Thượng tổ chức. 

Ba nhà "sư" đã dùng 1 đầu trâu và 3 bát máu tươi để "cúng" cho hồn tượng thêm "linh". Đông đảo cán bộ, Đảng viên, doanh nhân, phú hào địa phương được huy động đến khấn vái, xin ăn lộc. 

Tuy nhiên, nhiều người dân đã phản đối và không đến tham dự buổi lễ lố bịch này.
Ngày 19 tháng 5 năm 2012, kỷ niệm lần thứ 122 ngày sinh của Hồ Chí Minh. 
Sứ quán Việt Nam tại Ba Lan, đại sứ Nguyễn Hoằng và phu nhân,
 cũng đã được "sư" cùng nhau làm lễ "hô thần nhập tượng" chủ tịch Hồ Chí Minh. 


Post a Comment