ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG NÓI, MÀ HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG LÀM - DO NOT LISTEN TO WHAT VIETCONG SAY, BUT WATCH CLOSELY AT WHAT THEY'VE DONE - "...Ending a conflict is not so simple, not just calling it off and comming home. Because the price for that kind of "peace" could be a thousand years of darkness for generation's Viet Nam borned." RONALD REAGAN "...Chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ, cái giá phải trả cho loại "hòa bình" đó, là ngàn năm tăm tối cho các thế hệ sinh tại Viêt Nam về sau."

CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH


BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES
@@@@

Thursday, August 1, 2013

Lật tẩy chiêu tuyệt thực của Nguyễn Văn Hải - Công An Nhân Dân Bị Lật Tẩy

Báo CAND dùng photoshop sửa ảnh đăng trong bài báo bôi nhọ anh Nguyễn Văn Hải - Điếu Cày. 


   
(Hình gốc và link gốc của báo CANDonline)
Để xem hình đã bị sửa như thế nào, và hình chụp ngày tháng nào :


Phân tích qua chương trình Fotororensics sẽ biết các chi tiết:

1) Copy link ảnh  gốc này của báo CAND online đã post:

http://www.cand.com.vn/Uploaded_CANDONLINE/hakhong/29.7.13_lattay-450.jpg


2) Mở trang này ra: 
http://www.fotoforensics.com/
Paste link trên cho vào khung "Image URL": 

3) Bấm "Process URL" - Sẽ thấy ảnh như trong hình đính kèm dưới. 


 (ELA) Hiện ra ở các vị trí hình đã sửa, với những vệt trắng không bình thường. 4) Bấm Metadata, sẽ cho các thông số bức ảnh bên dưới:


File
File Type JPEG
MIME Type image/jpeg
Exif Byte Order Little-endian (Intel, II)
Image Width 450
Image Height 190
Encoding Process Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample 8
Color Components 3
Y Cb Cr Sub Sampling YCbCr4:4:4 (1 1)
Adobe Save-for-Web (Ducky)
Quality 100%
XMP
XMP Toolkit Adobe XMP Core 5.3-c011 66.145661, 2012/02/06-14:56:27
Marked False
Original Document ID xmp.did:307069AF3BF8E2118412CB56CF3A70CA
Document ID xmp.did:53A1FF5AF85E11E289A1AECD37645CBE
Instance ID xmp.iid:53A1FF59F85E11E289A1AECD37645CBE
Creator Tool  Adobe Photoshop CS5 Windows
Derived From Instance ID xmp.iid:9BD79C883CF8E211B617A2BBD3EBEC02
Derived From Document ID xmp.did:307069AF3BF8E2118412CB56CF3A70CA
APP14
DCT Encode Version 100
APP14 Flags 0 [14], Encoded with Blend=1 downsampling
APP14 Flags 1 (none)
Color Transform YCbCr
Composite
Image Size 450x190 
Bức ảnh được chụp lúc: 2012/02/06-14:56:27
Cả 2 ảnh đó đều được ghép bằng Adobe Photoshop CS5 Windows.

Phân tích thêm qua chương trình Photoshop ta sẽ biết thêm các chi tiết: (Xem Video Clip trên)


Khổ thân ông Thần Núp, không ra được văn bản trả lời chính thức cho nhà mình. Giờ lại giở trò trẻ con 7 tuổi giả chữ ký qua mặt giáo viên. Ông Nguyễn Văn Hải ký 100 chữ như 1. Sớm thôi, mình sẽ vác hàng trăm chữ ký thật của bố lên ANTV đối chứng. Lúc đó Thánh núp lại hiển linh cho xem.(Nguyễn Trí Dũng)                                  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=430703507046015&set=a.314492312000469.68837.100003191089298&type=1&theater

             

BIÊN BẢN KIỂM TRA 2013 ?

(Ảnh do cơ quan công an cung cấp)
           ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG NÓI, MÀ HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG LÀM - DO NOT LISTEN TO WHAT VIETCONG SAY, BUT WATCH CLOSELY AT WHAT THEY'VE DONE