ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG NÓI, MÀ HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG LÀM - DO NOT LISTEN TO WHAT VIETCONG SAY, BUT WATCH CLOSELY AT WHAT THEY'VE DONE - "...Ending a conflict is not so simple, not just calling it off and comming home. Because the price for that kind of "peace" could be a thousand years of darkness for generation's Viet Nam borned." RONALD REAGAN "...Chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ, cái giá phải trả cho loại "hòa bình" đó, là ngàn năm tăm tối cho các thế hệ sinh tại Viêt Nam về sau."

CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH


BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES
@@@@

Wednesday, April 16, 2014

Live Concert Khánh Ly - Trung tâm Hội nghị Quốc gia 2014

Khánh Ly về nước hát những ca khúc hay nhất trong 50 năm:

"Chỉ có loài thú mới quay lưng trước nỗi thống khổ của đồng loại để chăm sóc bộ lông của mình"Khánh Ly về Hà Nội biểu diễn - VnExpress Giải Trí
Khánh Ly về Hà Nội hát sau 40 năm - Tin tức 24h
Khán giả chờ đón Live Concert của Khánh Ly | giadinh.net.vn
Danh ca Khánh Ly với "Live concert Khánh Ly"
Bán vé liveshow Khánh Ly live concert 2014
Đêm nhạc 'Live Concert Khánh Ly' 2014 tại Hà Nội


ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG NÓI, MÀ HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG LÀM - DO NOT LISTEN TO WHAT VIETCONG SAY, BUT WATCH CLOSELY AT WHAT THEY'VE DONE