ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG NÓI, MÀ HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG LÀM - DO NOT LISTEN TO WHAT VIETCONG SAY, BUT WATCH CLOSELY AT WHAT THEY'VE DONE - "...Ending a conflict is not so simple, not just calling it off and comming home. Because the price for that kind of "peace" could be a thousand years of darkness for generation's Viet Nam borned." RONALD REAGAN "...Chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ, cái giá phải trả cho loại "hòa bình" đó, là ngàn năm tăm tối cho các thế hệ sinh tại Viêt Nam về sau."

CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH


BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES
@@@@

Thursday, November 29, 2012

"BÍ MẬT QUỐC GIA" Top Secret ! NỢ CÔNG TRÊN 120 TỶ Mỹ kim - O D A


Không chỉ riêng đồng bào Việt Nam trong nước mà ngay cả cộng đồng người Việt hải ngoại, cần phải thắc mắc để tất cả chúng ta đã đến lúc cùng nhau một câu hỏi với bọn " nhà nước " Cộng sản Việt gian bao năm nay mượn danh đồng bào,đất nước để vay mượn thế giới và đã thiếu nợ lên đến bao nhiêu tiền cho đến 2013 ? 


>>>>>  TRÊN  120 TỶ  $ USD    <<<<<
Trong khi chính phủ ở bất cứ một đất nước tiến bộ nào đều phải có phúc trình báo cáo hàng năm về tình trạng tài chính cho nhân dân nắm rõ.
Nhưng ngược lại "nhà nước" CS Việt Gian xác định rằng đây là những  BÍ MẬT QUỐC GIA  và không được công bố cho nhân dân !

Vụ nợ xấu này rất quan trọng vì cho dù có sự thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam đi nữa, thì người dân Việt Nam vẫn phải đi cầy cong lưng suốt 3 đời để trả tất cả các khoản nợ mà cộng sản Việt gian đã vay mượn khắp thế giới.

Nhưng điều trớ trêu nhất là nhân dân VN đã được hưởng những phúc lợi gì từ những khoản tiền CSVG đã và đang vay mượn thế giới !!!???  

 Ngân Hàng Phát Triển Á Châu (Asian Development Bank) Cộng Sản Việt Gian Nợ bao nhiêu? Trong tiến trình đi truy tầm tiền nợ của Việt gian cộng sản ở các tổ chức tài chánh thế giới, chúng tôi đã đến trang  nhà của ngân hàng Phát Triển Á Châu (Asian Development Bank). Lược qua xem tất cả những dự án mượn nợ, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Việt gian cộng sản mượn đủ loại nợ. Từ nợ xóa đói giãm nghèo đến nợ làm tốt sản phấm nông nghiệp, nợ xây hệ thống đường hầm xe điện, nợ xây dựng hệ thống điện lực... Nhiều dự án đến độ, khi chúng tôi dùng Search để tìm, hiện ra cả 122 trang. Vì không có nhiều giờ để đọc tất cả những dự án đó và cộng lại số tiền nợ là bao nhiêu từ năm 1996 đến nay, do đó chúng tôi mong quý bạn đọc tiếp tay để tính ra số nợ tổng cộng của Việt gian cộng sản với Ngân Hàng Phát Triển Á Châu.

Như trường hợp dự án xóa đói giãm nghèo, Ngân Hàng Phát Triển Á Châu đã cho Việt gian cộng sản mượn tổng cộng là ti 68.4 triệu Mỹ Kim. Dự án mang số 38392 (hình dưới) đã cho biết .

Vì thế tại sao Việt gian cộng sản đã áp đặt khoản thu thuế gọi là khoản thu "xóa đói giãm nghèo" trên số lương của công nhân viên. Khoản thu này nếu không dùng để trả tiền lời cho Ngân Hàng Thế Giới,  Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, Ngân Hàng Phát Triển Á Châu thì để làm gì?


Xin bấm vào đây để xem tât cả dự án mà Ngân Hàng Phát Triển Á Châu (ADB) cho Việt gian cộng sản vay. 
Xin bấm vào đường link của tên các dự án trong cột Project Name để biết số tiền mượn nợ là bao nhiêu?

46391-002: Ha Noi and Ho Chi Minh City Power Transmission Development Sector ProjectCộng Sản Việt Gian Nợ Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) Bao Nhiêu Tiền?

Vụ án PMU 18, VINASHIN ..etc..đều bị CSVG cho chìm xuồng vì các cán bộ cao cấp cộng sản Việt gian đã dùng tiền viện trợ nước ngoài để đánh cá cược. Vụ PMU 18 đã làm cho các tổ chức tài chính trên thế giới duyệt lại khả năng cho mượn cũng như viện trợ cho cộng sản Việt gian.

Những con số mượn nợ nước ngoài bao nhiêu, cộng sản Việt gian xem như là bí mật quốc gia - không công bố, và dĩ nhiên chúng ta không thể biết chính xác con số là bao nhiêu trên tòan thế giới. Tuy nhiên trong lúc đi truy lùng con số này, chúng tôi tìm được dữ liệu tại Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) . Xin gởi đến quý bạn đọc những đường link để quý bạn đọc nghiên cứu.

Xin lưu ý, đơn vị tiền tệ mà bản báo cáo của IMF dùng là SDR - nghĩa là đồng Mỹ Kim và các đơn vị tiền tệ khác cộng lại.

Chẳng hạn khi nhìn vào bản chiết tính của IMF thì chúng ta biết rằng trong năm 2007, cộng sản Việt gian phải trả lại tiền nợ - luôn cả vốn lẫn lời cho cơ quan IMF là  $18,616,761 SDR (18 triệu 616 ngàn 761 SDR - tính theo Mỹ Kim và các tiền tệ khác).

Bản chiết tính còn cho thấy cộng sản Việt gian phải trả tổng cộng tiền vốn lẫn lời cho IMF trong chương trình xóa đói giảm nghèo và phảt triển từ đây cho đến năm 2022 tổng số tiền là $152 051 695 SDR
Riêng trong năm 2006, cộng sản Việt gian đã phải trả tiền lời cho IMF là $663,673 (6 trăm sáu mươi 3 ngàn 6 trăm 7 mưon 3 SDR).Xin bấm vào đây để xem tình trạng nơ của cộng sản Việt gian với IMF
Vietnam: Financial Position in the Fund as of October 31, 2012

Xin bấm vào đây để xem tiền lời cộng sản Việt gian phải trả hàng năm cho IMF

Vietnam: Transactions with the Fund from May 01, 1984 to March 31, 2007Xin bấm vào đây để xem tổng số tiền vốn lẫn lời cộng sản Việt gian phải trả cho IMF trong chương trình xóa đói giãm nghèo từ đây đến năm 2022.

Vietnam: Projected Payments to the IMF
as of March 31, 2007


Xin bấm vào đây để xem tiền nợ hàng năm của cộng sản Việt gian với IMFCộng Sản Việt Gian Nợ Ngân Hàng Thế Giới (World Bank) Bao Nhiêu ?


 Thư của Bộ Trưởng Dân Tộc cộng sản Việt gian gởi cho
ông chủ tịch ngân hàng thế giới Paul Wolfowitz


THƯ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN

Hà Nội, ngày 2/2/2007

Kính gửi ngài Paul Wolfowitz  

Chủ tịch ngân hàng thế giới Washington DC
Kính thưa ngài chủ tịch.
Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và giảm nghèo (CPRGS) đã được chính phủ Việt Nam cam kết với quyết tâm rất cao và thực hiện mạnh mẽ, trong đó vấn đề giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội của khu vực đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là một trong những ưu tiên hàng đầu tại Việt Nam.

Thực tế trong 20 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu và phát triển kinh tế đồng thời với xóa đói giảm nghèo, đặc biệt cho đồng bào dân tộc thiểu số và vùng khó khăn. Các kết quả mà tăng trưởng kinh tế và cải cách mang lại đã ưu tiên cho các chương trình mục tiêu quốc gia trong đó có nhiều chương trình với mục tiêu xóa đói giảm nghèo và nâng cao mức sống cho người nghèo và dân tộc thiểu số.

Ngay từ năm 1998,  Việt Nam đang trong khủng hoản kinh tế, với mức tăng trưởng GDP trung bình chỉ đạt 4%, chính phủ đã quyết tâm đầu tư cho chương trình đặc biệt về phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa (Gọi tắt là chương trình 135), chương trình nầy được hiện trên hầu khắp cả nước (52 trên 64 tỉnh thành) với trên 2400 xã khó khăn và xã nghèo.

Sau 7 năm thực hiện (1999 - 2005). Chương trình 135 đã đạt được các mục tiêu quan trọng trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, bộ mặt nông thôn miền núi đã thay đổi căn bản đặc biệt là hệ thống cơ sở hạ tầng đã được cải thiện rõ rệt, bước đầu đáp ứng yêu cầu cơ bản đối với phát triển sản xuất, phục vụ đời sống nhân dân; thúc đẩy nền kinh tế thị trường từng bước phát triển, tỉ lệ nghèo giảm mạnh; trình độ dân trí đã được nâng lên, tính đến năm 2005. Gần 700 xã thuộc diện đầu tư chương trình 135 đã phát triển đủ điều kiện để ra khỏi chương trình, đồng thời cũng ra khỏi danh sách các xã được coi là nghèo và khó khăn nhất ở Việt Nam.

Chương trình 135 là chương trình hợp lòng dân, đã giúp đồng bào các dân tộc các xã đặc biệt khó khăn thấy rõ trách nhiệm, cùng tham gia triển khai thực hiện chương trình vươn lên tự thoát nghèo. Chương trình 135 được sự chỉ đạo với quyết tâm của đảng, chính phủ, các cấp chính quyền đã thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ công khai, phát huy quyền tham gia của người dân trong giám sát thực hiện chương trình. Chính phủ Việt Nam luôn dành mối quan tâm ưu tiên cho chương trình 135, với ngân sách hàng năm dành cho chương trình luôn cao hơn năm trước.
Thịt Chuột Món Ăn "Cải Thiện"

(PHÓNG SỰ THÁNG Ngày  12-1- 2013)Cộng sản Việt gian nợ ngân hàng thế giới (World Bank) bao nhiêu tiền? 
Trong chương trình xóa đói giãm nghèo số nợ lên đến bao nhiêu? Hình trên là lá thư của Bộ Truổng Dân Tộc Việt Gian cộng sản gởi cho ông Paul Wolfowitz - chủ tịch ngân hàng thế giới để xin tiền yểm trợ cho chương trình 132 giai đoạn 2 để giúp đỡ dân tộc thiểu số. Số tiền đã được ngân hàng thế giới phê chuẫn là $50,845,536 Mỹ Kim. Các quốc gia Úc, Phần Lan, Ái Nhĩ Lan, Thụy Điển, Anh Quốc, Quỹ Phát Triển Nông Nghiệp, Quỹ phát triển Quốc Tế, đã cam kết cho mượn tổng cộng $255,000,000. Mỹ Kim.
Bản chiết tính tiền vừa nợ, vừa tiền viện trợ mà cộng sản Việt gian nhận được từ ngân hàng thế giới trên 9.6 tỷ Mỹ Kim !!
  


Nền nhà trải bạt, khi ngủ cô giáo bảo có bé nằm dát hoặc nằm xốp có chăn đắp cũng của tùy từng gia đình mang đến, đang xin Phòng Giáo dục huyện dát giường ...không biết có được không ?

Các bé lớp nhỡ , ngày rét vãn mặc áo như này ! (2012)
Các cháu mầm non Than Uyên - Lai Châu đã nhận được chăn ấm từ CHƯƠNG TRÌNH TRUNG THU cho trẻ em miền sơn cước gửi ngày 13/9/2012.

Xin bấm vào đây để xem số tiền cam kết cho  CHƯƠNG TRÌNH 135 giai đoạn 2 giúp các dân tộc miền núi.
VN - Program 135 Phase 2 Support Credit
http://web.worldbank.org/external/projects/main?Projectid=P104097&Type=Financial&theSitePK=40941&pagePK=64330670&menuPK=64282135&piPK=64302772Xin bấm vào đây để xem tiền nợ cũng như tiền lời mà cộng sản Việt gian phải trả cho ngân hàng thế giới từ đây cho đến năm 2046.

Xin đừng quên phải nhân thêm 1000 vào đơn vị của mỗi con số.Xin bấm vào đây để xem tiền nơ (2012) từ ngân hàng thế giới  9,651,675,130.38 tỷ Mỹ Kim.


Khiếu nại tiền Phúng Điếu hỗ trợ
Sau khi tai nạn xảy ra, phía Nhật Bản và các nhà hảo tâm trong nước đã đóng góp vào việc bồi thường, hỗ trợ tiền bạc cho gia đình các nạn nhân.

Nhưng đài BBC được cho biết rằng nhiều gia đình đang gửi đơn khiếu nại về cách sử dụng khoản tiền này của chính quyền địa phương.

Xã Mỹ Hòa, tỉnh Vĩnh Long, là nơi có nhiều lao động chết trong vụ này.

Và vào ngày 5-6 đã có một cuộc họp của UBND xã Mỹ Hòa, tỉnh Vĩnh Long với gia đình có lao động tử nạn trong vụ cầu Cần Thơ.

Tại đó, chính quyền thông báo rằng hiện còn dư 12 tỷ đồng là tiền quyên góp từ phía Nhật Bản và các nguồn trong nước.

Nhưng số tiền này lại sẽ dùng cho việc "xây cầu đường tại xã", chứ không trao trả cho gia đình các nạn nhân.

Thông báo này đã khiến nhiều người phản đối.

Bà Trần Thị Hồng Nhung, có chồng bị chết trong vụ sập cầu, nói với BBC rằng theo chính quyền địa phương, số tiền sẽ được dùng để xây cầu Rạch Tranh và làm con đường cho khu công nghiệp Hoàng Quân.

Sau khi gia đình gửi đơn khiếu nại, bà Nhung cho biết UBND xã xuống gặp gia đình đề nghị “rút đơn lại, để từ từ người ta tính”.

“Gia đình em, cũng như nhiều người khác, muốn số tiền phát đúng mục đích. Đây là cho người chết trong vụ cầu Cần Thơ chứ đâu phải để làm đường,” bà Nhung nói.


Đan Mạch hủy ba dự án viện trợ cho Việt Nam vì lý do gian lận và tham nhũng:
http://www.rfa.org/vietnamese/internationalnews/denmk-cancl-proj-for-vn-05312012115329.html?searchterm=oda


Cả ba dự án này đều liên quan đến công cuộc nghiên cứu về biến đổi khí hậu,  do tổ chức hỗ trợ quốc tế Danida của Đan Mạch cung cấp tiền.


Bộ trưởng Bộ Phát triển Đan Mạch Chritian Friis Bach.

Theo bộ trưởng Bộ Phát triển Đan Mạch Chritian Friis Bach thì những hành vi gian lận , sử dụng sai mục đích nguồn viện trợ của Đan Mạch, do những tổ chức hay cá nhân gây ra,  đều phải được chận đứng,  xử lý và trừng phạt.Việt Nam đã giải ngân nguồn vốn ODA như thế nào?

http://www.rfa.org/vietnamese/commentaries/132835-20040408.html?searchterm=%20ODA%20t%E1%BA%A1i%20Vi%E1%BB%87t%20Nam


Trong kế hoạch phát triển kinh tế năm năm 2001-2005, Việt Nam dự trù cần phải đạt được kế hoạch huy động và giải ngân 10 tỷ đô la tiền vốn viện trợ phát triển chính thức ODA. Đến nay việc thực hiện kế hoạch 5 năm này đã đuợc hơn một nửa, phóng viên Đỗ Hiếu của đài chúng tôi đã liên lạc với tiến sỹ kinh tế Lê Mạnh Hùng và hỏi về việc thực hiện kế hoạch này đối với viện trợ ODA thì được ông cho biết như sau:
Về vấn đề vốn hỗ trợ chính thức gọi tắt là ODA của Việt Nam đó, thì trong những năm qua, số lượng tiền vốn này đuợc các nước viện trợ cam kết rất là lạc quan và có thể nói là vượt quá chỉ tiêu, tỷ dụ như là trong năm 2002, số vốn hứa hẹn là hơn hai tỷ rưởi đô la cao hơn năm 2001 đến 5% và đến năm 2003, lên tới trên hai tỷ tám trăm triệu đô la, tức là tăng 13% so với năm 2002.
Thế nhưng đối với vốn viện trợ phát triển này, cam kết là một chuyện nhưng vấn đề quan trọng hơn là phải sử dụng, tức là nói đến vấn đề giải ngân, mà vấn đề giải ngân này thì Việt Nam hiện vẫn gặp một số khó khăn, thành ra cái mục tiêu mà chánh phủ Việt Nam đề ra là giải ngân 10 tỷ đô la trong vòng kế hoạch 5 năm này, thì có nhiều triển vọng chưa chắc đã đạt được.
Nếu mà xét về những số liệu thống kê, mà chính phủ Việt Nam cho thấy thì việc giải ngân nguồn vốn ODA luôn luôn là thấp hơn so với cái mức mà nhà nước đặt ra, thí dụ như là năm 2001, mới giải ngân được có một tỷ sáu mươi lăm triệu đô la, năm 2002 giải ngân được một tỷ 800 trăm triệu đô la và năm 2003 thì xuống chỉ còn một tỷ 55 triệu đô la. Thành ra nếu mà Việt Nam muốn đạt đuợc cái mức mà kế hoạch đề ra thì phải thực hiện giải ngân vào khoản hai tỷ bảy trăm triệu đô la. Trong hai năm 2004, 2005, đây là một điều sẽ rất khó mà thực hiện được.
Đỗ Hiếu: Thưa ông, ODA tức là viện trợ chính thức ở Việt Nam thường được nhà nước sử dụng vào các mục đích gì?
Tiến Sĩ Mạnh Hùng: Vốn viện trợ chính thức này thường được nhà nước Việt Nam sử dụng trong việc xây dựng và tái thiết hạ tầng cơ sở kinh tế, tỷ dụ như là đuờng xá, nhà máy điện. Năm vừa qua chẵn hạn, vốn ODA đã giúp Việt Nam xây dựng mới khoảng 3700 cây số đường quốc lộ. Vốn ODA cũng là vốn chính tạo ra công việc làm trong ngành điện.
Nguồn vốn ODA trong bốn năm trước đây, tức là từ 1996 đến 2000 chiếm đến 40% tổng số vốn đầu tư của nhà nước vào ngành điện .
Ngoài ra ODA tài trợ bởi các định chế quốc tế như Ngân Hàng thế giới, còn có tính cách tạo ra hạ tầng cơ sở về xã hội tức là giúp về việc xóa đói giảm nghèo, mở mang thêm hoạt động tại nông thôn thì đó là những điều quan trọng nhất mà vốn ODA được sử dụng.
Đỗ Hiếu: Xin ông có thêm nói thêm về vai trò của vốn viện trợ ODA ra sao? Ngoài ra chúng tôi cũng xin ông trình bày về sự khác biệt giữa ODA với FDI, tức là đầu tư trực tiếp của nước ngoài?
Tiến Sĩ Mạnh Hùng: Vốn đầu tư trực tiếp của các công ty đầu tư có tính cách thương mại tức là họ đầu tư vào những dự án tạo ra lợi nhuận cho họ, tỷ dụ như là hãng Sony thành lập một nhà máy lắp ráp vô tuyền truyền hình tại Việt Nam, thì đó là vốn đầu tư do chính Sony tạo ra , nằm trong FDI.
Nhưng để có thể có được nhà máy đó, thì chánh phủ cần phải cung cấp một số những dịch vụ, tỷ dụ như muốn thành lập nhà máy thì cần có đường xá, cần có điện, phải có những hạ tầng cơ sở và những hạ tầng cơ sở đó các công ty đầu tư bình thường sẽ không muốn đầu tư vào, vì đầu tư vào thì họ không thu được tiền lời ngay mà hầu như là chánh phủ phải bỏ tiền ra , và cái việc đầu tư vào những chuyện đó chính là việc sử dụng những tài nguyên của viện trợ của các nước ngoài cung cấp hoặc của những định chế quốc tế tài trợ, tỷ dụ như là để có thể phát triển được tỉnh Quảng Ninh thì nhà nước đã dùng vốn ODA để nâng cấp một số hải cảng , một số những đường xá thì những cái đó sẽ mở đầu cho những phương tiện để cho những công ty có thể đầu tư vào những khách sạn ở Vịnh Hạ Long chẵn hạn. Tôi lấy đó là một thí dụ cho thấy sự khác biệt giữa vốn ODA và vốn FDI.


Đại sứ Nhật tại Việt Nam: Việt Nam cần giải quyết nợ xấu nhanh hơnTàu Vinashinlines bị bắt ở Ấn Độ
VN phải tiêu ít nhất 9 tỉ USD, tức 163,8 ngàn tỉ VND để cứu KT – trung bình 2 triệu VND cho mỗi đầu người.

Tạm tính $1 USD = 18200 VND, (trong 9 năm không thay đổi).

Mỗi 1 xu trong số 163,8 ngàn tỉ VND kể trên đều phải đi mượn về, hiện nay phải theo giá thị trường không dưới 10% lời mỗi năm. Do CP VN trong các năm sau không thể trả dứt, mà chỉ có thể mượn nợ mới trả nợ cũ, nếu tiền lời chỉ 10% thì số nợ sẽ tăng gấp đôi sau 7 năm, vậy là năm 2016 số này sẽ tăng lên thành 327,6 ngàn tỉ VND – nếu giá USD không thay đổi thì khi đó sẽ là 18 tỉ USD.

Năm 2010 dự tính cũng mượn 9 tỉ USD, và 2011 cũng vậy, do đó đến năm 2018 VN sẽ nợ 18 tỉ (vốn lời cho nợ mượn năm 2011) + 19,8 tỉ (vốn lời cho nợ mượn năm 2010) + 21,78 tỉ (vốn lời cho nợ mượn năm 2009) = 59,58 tỉ USD (1084,36 ngàn tỉ VND) cho số nợ 27 tỉ USD dự tính mượn trong 3 năm 2009-2011.

Đó là chưa kể số 300 ngàn tỉ VND nợ trái phiếu trước các vụ 27 tỉ USD này, số này tính vốn lời sẽ là 726 ngàn tỉ VND năm 2018 = 39,89 tỉ USD.

Tổng cộng các nguồn trên, cho dù CS VN không mượn thêm đồng bạc nào sau năm 2011 thì VN sẽ nợ 99,47 tỉ USD (tức 1810,36 ngàn tỉ VND) vào năm 2018..

Cộng thêm 33 tỉ USD hiện ĐANG nợ nước ngoài, cho dù không mượn thêm đồng USD nào trong 9 năm tới.

 Và hàng năm trả tiền lời đều đặn, thì cuối năm 2018 nước VN sẽ nợ tổng cộng 132,47 tỉ USD.Số 132,5 tỉ USD nợ năm 2018 là con số CHÍNH THỨC, công bố, không mang tính lý thuyết hoặc suy đoán – chỉ với điều kiện giá USD giữ nguyên 1 USD = 18,200 VND và CS VN có thể mượn trái phiếu giá tiền lời trung bình 10%.Ngoài ra còn rất nhiều giấy nợ CS VN ghi cho các ngân hàng VN, giấy bảo đảm nợ nếu các công ty, tập đoàn quốc doanh không trả thì CS VN sẽ gánh, số này cho đến hiện nay, theo thống kê sẽ vào khoảng 30 tỉ USD.

Do đó, việc CSVN sẽ làm đất nước phá sản khó tránh khỏi trong vòng vài năm tới, trừ khi CS phá giá VND thậm tệ làm hàng triệu người bỏ tiền vào ngân hàng bị mất gần hết tiền trong đó.

Thí dụ, sau khi mượn xong thêm 27 tỉ USD bằng VND trong 3 năm 2009-2011, CS VN phá giá VND xuống còn 1/10 (tung ra thêm 10 lần số tiền hiện lưu hành, in giấy 5 triệu VND), 1 USD = 182 ngàn VND, khi đó chỉ cần bán ra 4,35 tỉ USD là đủ kiếm về 791 ngàn tỉ VND trả cho số 300 ngàn tỉ VND hiện đang nợ và số 491 ngàn tỉ VND (27 tỉ USD) sắp mượn trong 2009-2011.

Các vụ “xù nợ hợp pháp” loại này, CS VN làm 4-5 lần suốt từ 1975. Không có lý do nào để tin rằng sẽ không xảy ra thêm lần nữa.Bi kịch của người bị buộc ra khỏi danh sách hộ nghèo
Trưởng ấp Hiền da đen, nụ cười đen, cái khăn ngồi vuốt lên mặt lau mồ hôi cũng đen kịt. Không ngờ chỗ đò giang cách trở, đói nghèo biệt lập này mà có anh trưởng ấp lại “thông thái” và chí tình đến vậy. Anh phân tích những sai lầm từ dự án hỗ trợ người nghèo mang tên Quyết định 74, cho mỗi nhà được 7 triệu đồng để giúp họ “dựng một nếp nhà”. Gọi là nhà nhưng khổ sở lắm: Có mỗi cái mái phibrôximăng là kiên cố, còn lại là cây gỗ xếp trên mặt kênh mương, vách liếp cột kèo rui mè là “cây gỗ địa phương” tự làm hết. Vài năm trôi qua, chừng bốn chục cái nhà được hỗ trợ thì ngần ấy cái đổ sập, cái nào chưa đổ toang hoác như một bộ xương cá khổng lồ bị kền kền lóc thịt, thì cũng chỉ còn một tẹo che chắn cho bà con chằng đụp tá túc thôi.

Tôi chưa bao giờ gặp một cái xóm ấp nào bẩn thỉu như thế. Rác rưởi tràn lan, phủ kín kênh rạch, phủ kín toàn bộ những chỗ đất trống mà người ta có thể nhìn thấy, kể cả dưới sàn các ngôi nhà đang “kiễng chân” trên kênh rạch. Vẫn biết, Ngọc Hiển là huyện tận cùng cực nam tổ quốc, nghèo khó là dễ hiểu. Lãnh đạo huyện, từ Bí thư đến Chủ tịch, không ai được đi ôtô trên địa bàn huyện nhà hết, lãnh thổ cả huyện không có cái ôtô nào, trừ vài cái máy công trình khục khoặc mở đường. Lãnh đạo cao nhất huyện cũng phải quẳng ôtô ở bến nước chỗ Năm Căn, đi mấy chục cây xuồng máy về lỵ sở. Nhưng lời ông Hiền mới làm tôi thảng thốt: “Tôi vẫn thường được họp ở huyện Ngọc Hiển, thì thấy ấp tôi là ấp nghèo nhất huyện. Huyện tôi, ấp nào nhiều thì 5-7 hộ nghèo thôi, còn chỗ tôi là 70 hộ nghèo! Chúng tôi nghèo nhất nước Việt Nam này, chắc thế”.

No comments: