ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG NÓI, MÀ HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG LÀM - DO NOT LISTEN TO WHAT VIETCONG SAY, BUT WATCH CLOSELY AT WHAT THEY'VE DONE - "...Ending a conflict is not so simple, not just calling it off and comming home. Because the price for that kind of "peace" could be a thousand years of darkness for generation's Viet Nam borned." RONALD REAGAN "...Chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ, cái giá phải trả cho loại "hòa bình" đó, là ngàn năm tăm tối cho các thế hệ sinh tại Viêt Nam về sau."

CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH


BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES
@@@@

Wednesday, November 7, 2012

TÔI YÊU TỔ QUỐC TÔI.... MÀ TÔI BỊ BẮT ! Thơ Trần Mạnh Hảo

Tôi yêu Tổ quốc tôi mà tôi bị bắt

Những ngày này:
Tổ quốc như cá nằm trên thớt
Tổ quốc là con giun đang bị xéo quằn
Giặc chiếm Hoàng Sa, Trường Sa
Biển đông bị bóp cổ
Sóng bạc đầu nhe nanh sư tử
Biển đập nát bờ
Hồng Hà, Cửu Long giãy giụa thở ra máu

Tuổi trẻ mít-tinh
Đả đảo Trung Quốc xâm lược!
Sông Bạch Đằng tràn lên phố biểu tình
Sông Bạch Đằng bị bắt
Ải Chi Lăng theo tuổi trẻ xuống đường
Ải Chi Lăng bị bắt
Gò Đống Đa nơi giặc vùi xương
Sẽ bị bắt nếu biểu tình chống giặc!

CÓ NƠI ĐÂU TRÊN THẾ GIỚI NÀY
NHƯ VIỆT NAM HÔM NAY
YÊU NƯỚC LÀ TỘI ÁC
BIỂU TÌNH CHỐNG NGOẠI XÂM BỊ "NHÀ NƯỚC" BẮT?

Các anh hùng dân tộc ơi!
Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo ơi!
Nếu sống lại, các Ngài sẽ bị bắt!

Ai cho phép các Ngài đánh giặc phương Bắc?
Sao vua Trung Hoa lại chiếm nước Trung Hoa:?
"Bên kia biên giới là nhà;Bên đây biên giới cũng là quê hương"
Thơ Tố Hữu năm nào từng xóa dấu biên cương!

Đường ra biển dân tộc ta đang bị tắc
Phải giành lại Hoàng Sa từ anh bạn Thiên triều
Tôi yêu Tổ Quốc tôi mà tôi bị bắt!
Tổ Quốc yêu Người phải lấy máu mà yêu!

Thơ Trần Mạnh Hảo.

Công an đạp vào mặt người biểu tình - Chúng nó là giống gì ?


Công văn cấm SVHS biểu tình của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Anh Nguyễn Văn Hải - Điếu Cày và các bạn biểu tình trước Nhà Hát Thành Phố


Anh Nguyễn Văn Hải - Điếu Cày bị bắt

Thanh niên xuống đường biểu tình bị ngăn cản

Sinh viên Nguyễn Tiến Nam biểu tình chống Trung cộng bị công an khóa tay bóp cổ

Giáo sư Nguyễn Xuân Nghĩa và anh Vũ Hùng bị hàng chục công an chận bắt.
Biểu ngữ Tam Sa (HSTS là của Trung Cộng)  và Thanh niên Trung cộng bày ra trước Nhà Hát Thành phố

Thanh niên Trung cộng và Biểu ngữ (Tam Sa /// Hoàng Sa - Trường Sa là của Trung Cộng) CÔNG AN KHÓA TRÁI NHÀ DÂN, NGĂN CHẬN BIỂU TÌNH

18/5/2014


THANH NIÊN MIỀN NAM 1974 
BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG CỘNG XÂM LƯỢC 
SINH VIÊN và KIỀU BÀO VIỆT NAM CỘNG HÒA miền Nam  biểu tình năm1974


Thanh niên miền Nam  biểu tình chống Trung cộng xâm lược năm1974

CƯƠNG QUYẾT TẬN DIỆT TRUNG CỘNG KẺ THÙ TRUYỀN KIẾP CỦA DÂN TỘC
(Tù binh Cộng sản Bắc Việt xếp hàng mặc áo trắng,đang chuẩn bị được VNCH trao trả về miền Bắc)


No comments: