ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG NÓI, MÀ HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG LÀM - DO NOT LISTEN TO WHAT VIETCONG SAY, BUT WATCH CLOSELY AT WHAT THEY'VE DONE - "...Ending a conflict is not so simple, not just calling it off and comming home. Because the price for that kind of "peace" could be a thousand years of darkness for generation's Viet Nam borned." RONALD REAGAN "...Chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ, cái giá phải trả cho loại "hòa bình" đó, là ngàn năm tăm tối cho các thế hệ sinh tại Viêt Nam về sau."

CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH


BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES
@@@@

Saturday, January 12, 2013

HỌC SINH BẪY CHUỘT ĐỂ CÓ "THỊT" ĂN và CHƯƠNG TRÌNH 135

ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG NÓI, MÀ HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG LÀM - DO NOT LISTEN TO WHAT VIETCONG SAY, BUT WATCH CLOSELY AT WHAT THEY'VE DONE   
Thư của Bộ Trưởng Dân Tộc CHXHCN Việt Nam gởi cho
ông chủ tịch ngân hàng thế giới Paul Wolfowitz.
THƯ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN
Hà Nội, ngày 2/2/2007
Kính gửi ngài Paul Wolfowitz
Chủ tịch ngân hàng thế giới Washington DC

Kính thưa ngài chủ tịch.
Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và giảm nghèo (CPRGS) đã được chính phủ Việt Nam cam kết với quyết tâm rất cao và thực hiện mạnh mẽ, trong đó vấn đề giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội của khu vực đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là một trong những ưu tiên hàng đầu tại Việt Nam.

Thực tế trong 20 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu và phát triển kinh tế đồng thời với xóa đói giảm nghèo, đặc biệt cho đồng bào dân tộc thiểu số và vùng khó khăn. Các kết quả mà tăng trưởng kinh tế và cải cách mang lại đã ưu tiên cho các chương trình mục tiêu quốc gia trong đó có nhiều chương trình với mục tiêu xóa đói giảm nghèo và nâng cao mức sống cho người nghèo và dân tộc thiểu số.

Ngay từ năm 1998, Việt Nam đang trong khủng hoản kinh tế, với mức tăng trưởng GDP trung bình chỉ đạt 4%, chính phủ đã quyết tâm đầu tư cho chương trình đặc biệt về phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa (Gọi tắt là chương trình 135), chương trình nầy được hiện trên hầu khắp cả nước (52 trên 64 tỉnh thành) với trên 2400 xã khó khăn và xã nghèo.

Sau 7 năm thực hiện (1999 - 2005). Chương trình 135 đã đạt được các mục tiêu quan trọng trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, bộ mặt nông thôn miền núi đã thay đổi căn bản đặc biệt là hệ thống cơ sở hạ tầng đã được cải thiện rõ rệt, bước đầu đáp ứng yêu cầu cơ bản đối với phát triển sản xuất, phục vụ đời sống nhân dân; thúc đẩy nền kinh tế thị trường từng bước phát triển, tỉ lệ nghèo giảm mạnh; trình độ dân trí đã được nâng lên, tính đến năm 2005. Gần 700 xã thuộc diện đầu tư chương trình 135 đã phát triển đủ điều kiện để ra khỏi chương trình, đồng thời cũng ra khỏi danh sách các xã được coi là nghèo và khó khăn nhất ở Việt Nam.

Chương trình 135 là chương trình hợp lòng dân, đã giúp đồng bào các dân tộc các xã đặc biệt khó khăn thấy rõ trách nhiệm, cùng tham gia triển khai thực hiện chương trình vươn lên tự thoát nghèo. Chương trình 135 được sự chỉ đạo với quyết tâm của đảng, chính phủ, các cấp chính quyền đã thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ công khai, phát huy quyền tham gia của người dân trong giám sát thực hiện chương trình. Chính phủ Việt Nam luôn dành mối quan tâm ưu tiên cho chương trình 135, với ngân sách hàng năm dành cho chương trình luôn cao hơn năm trước.
Do không thể về nhà thường xuyên nên mọi sinh hoạt, ăn uống các em đều phải tự lo. Bữa ăn của các em chủ yếu chỉ có cơm và canh măng ớt.
Có những khi hết măng ớt thì các em dùng bẫy bắt chuột để làm đồ ăn cho mình. Tuy nhiên, theo em Mùa A Tủa - học sinh lớp 5 Trường PTCS Háng Đồng thì nếu may mắn mỗi tuần các em cũng chỉ bắt được một đến 2 con chuột.

Tờ rơi  - CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ CỦA MIỀN NAM  1967
Mice live in many dirty places. Mice carry disease germs from garbage and dead animals to your home and food. Keep mice away from your food and protect your health.
Chuột sống ở những nơi bẩn. Chuột mang mầm bệnh từ rác thải và động vật chết đến nhà và thực phẩm của bạn. Giữ gìn thực phẩm tránh xa chuột và bảo vệ sức khỏe của bạn.
Bẫy bắt chuột để có thêm "thịt" cho bữa ăn

Học sinh  Bắc Yên, Sơn La dùng bẫy bắt chuột để có thêm miếng thịt cho bữa ăn

Nướng chuột

Thịt chuột được "làm sạch" trước nguồn nước chính của học sinh nội trú

Chuột còn lại sau khi mổ, chỉ vứt đi phần ruột, gan để lại sẽ được chặt nhỏ và cho vào xoong.

 


Nồi cơm và thức ăn lõng bõng nước 

Nhưng không phải bữa nào các em cũng "may mắn" được ăn "thịt" như thế này 


Nguồn tin xem thêm: 
http://www.baomoi.com/Bua-com-thit-chuot-cua-tre-vung-cao/59/7365412.epi
http://www.baodatviet.vn/hinh-anh/201301/Canh-hoc-tro-xe-thit-chuot-cai-thien-bua-an-2213626/
http://www.baomoi.com/Canh-hoc-tro-xe-thit-chuot-cai-thien-bua-an/84/10186753.epi
http://laodong.com.vn/Xa-hoi/Com-co-thit-va-nhung-bua-com-thit-chuot/99095.bld
http://vanchoe.blogspot.com/2013/01/tre-em-mien-nui-thit-chuot-e-en-truong.html
Vô tư ăn thịt chuột bất chấp nguy cơ tử vong từ vi-rút Hanta
http://danviet.vn/117820p1c31/vo-tu-an-thit-chuot-bat-chap-nguy-co-tu-vong-tu-virut-hanta.htm

Xin bấm vào đây để xem số tiền cam kết cho chương trình 135 giai đoạn 2 giúp các dân tộc miền núi.
VN - Program 135 Phase 2 Support Credit

http://web.worldbank.org/external/projects/main?Projectid=P104097&Type=Financial&theSitePK=40941&pagePK=64330670&menuPK=64282135&piPK=64302772

Xin bấm vào đây để xem tiền nợ hàng năm của cộng sản Việt gian với IMF
http://www.imf.org/external/np/fin/tad/exportal.aspx?memberKey1=1060&date1key=2007-03-31&category=EXC

http://www.imf.org/external/np/fin/tad/extforth.aspx?memberKey1=1060&date1key=2007-03-31&category=FORTH&year=2011&trxtype=REPCHG&overforth=F&schedule=expODA - Trên 110 TỶ Mỹ kim - Nợ xấu của Việt Nam với thế giới - O D A 

ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG NÓI, MÀ HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG LÀM - DO NOT LISTEN TO WHAT VIETCONG SAY, BUT WATCH CLOSELY AT WHAT THEY'VE DONE

No comments: