ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG NÓI, MÀ HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG LÀM - DO NOT LISTEN TO WHAT VIETCONG SAY, BUT WATCH CLOSELY AT WHAT THEY'VE DONE - "...Ending a conflict is not so simple, not just calling it off and comming home. Because the price for that kind of "peace" could be a thousand years of darkness for generation's Viet Nam borned." RONALD REAGAN "...Chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ, cái giá phải trả cho loại "hòa bình" đó, là ngàn năm tăm tối cho các thế hệ sinh tại Viêt Nam về sau."

CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH


BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES
@@@@

Thursday, May 9, 2013

A PICTURE SAYS A THOUSAND WORDS - BÊN THUA CUỘC
 Việt cộng luôn mang vụ thảm sát Mỹ Lai; hành động sai phạm của một vài cá nhân biến chất trong hàng ngũ quân đội Hoa Kỳ, qua cái gọi là "Tội ác Mỹ Ngụy" để tuyên truyền xuyên tạc mục đích, chủ trương của quân đội Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam, cũng như sự thật về những hình ảnh, sự hiện diện của quân đội Mỹ trong cuộc chiến trợ giúp miền Nam VNCH tự do, chiến đấu tự vệ  nhằm ngăn chận chống lại làn sóng cộng sản Trung Hoa và Nga, tại vùng Đông Nam Á trong lịch sử 1960 - 1970. 
VNSG đang cố gắng sưu tầm, truy tìm lại những hình ảnh của quân đôi Mỹ đã từng tham chiến tại Việt Nam, với hy vọng giúp các bạn trẻ dễ dàng, hình dung và nhận định được một góc cạnh nào đó tài liệu hình ảnh của lịch sử, của chiến tranh Việt Nam một cách đúng đắn, không giống như những gì bọn Việt cộng đã và đang xảo trá tuyên truyền bao lâu nay. 


 [ " Ôi giặc Mỹ !Trông bao tội ác của bây đã chất đầy như núi! Còn sống ngày nào ta phải chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để trả được mối thù vạn kiếp đó."] 
Hàng triệu "Đặng Thùy Trâm" đã phải chết oan uổng bởi sự tuyên truyền xảo trá , lừa bịp cho sự nghiệp bành trướng của Trung cộng, nhật ký Đặng Thùy Trâm đã bị VC sử dụng làm công cụ tuyên truyền cho cộng đảng vô nhân.

LINK dẫn Xem tài liệu và nghe AUDIO:  Tù binh Việt cộng khi được giao trả về miền Bắc...

Tù binh bị giam Việt cộng giam cầm, sau khi được giải thoát...

Tù binh bị giam Việt cộng giam cầm, sau khi được giải thoát...Tù binh Việt cộng khi được giao trả về miền Bắc...

Tù binh Việt cộng khi được giao trả về miền Bắc...ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG NÓI, MÀ HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG LÀM - DO NOT LISTEN TO WHAT VIETCONG SAY, BUT WATCH CLOSELY AT WHAT THEY'VE DONE

No comments: