ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG NÓI, MÀ HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ VIỆT CỘNG LÀM - DO NOT LISTEN TO WHAT VIETCONG SAY, BUT WATCH CLOSELY AT WHAT THEY'VE DONE - "...Ending a conflict is not so simple, not just calling it off and comming home. Because the price for that kind of "peace" could be a thousand years of darkness for generation's Viet Nam borned." RONALD REAGAN "...Chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ, cái giá phải trả cho loại "hòa bình" đó, là ngàn năm tăm tối cho các thế hệ sinh tại Viêt Nam về sau."

CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH


BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES - BẤM VÀO HÌNH - CLICK ON PICTURES
@@@@

Thursday, August 23, 2012

150.945 THỈNH NGUYỆN THƯ
STOP EXPANDING TRADE WITH VIETNAM AT THE EXPENSE OF HUMAN RIGHTS
Since 2007, the Vietnamese government has continuously waged brutal crackdown against human rights advocates, arresting and/or detaining notables such as: Rev. Nguyen Van Ly, Nobel Peace Prize nominees Ven.Thich Quang Do and Dr.Nguyen Dan Que, blogger Dieu Cay, and most recently songwriter Viet Khang, who merely expressed love for freedom and patriotism through songs he posted online. Congress has responded by introducing the Vietnam Human Rights Act, Vietnam Human Rights Sanctions Act and just last month, H Res 484. We implore you, Mr. President, to leverage Vietnam’s desire for the Trans-Pacific Partnership and Generalized System of Preferences to force the immediate and unconditional release of all detained or imprisoned human rights champions. Show the world America puts freedom first.

Created: Feb 07, 2012


OFFICIAL DEPARTMENT OF STATE RESPONSE TO
STOP EXPANDING TRADE WITH VIETNAM AT THE EXPENSE OF HUMAN RIGHTS
Pursuing Progress on Human Rights with Vietnam
Please see the bottom of the response for the Vietnamese translation.

By Michael Posner

I would like to thank all of you who signed this petition underscoring Americans' concern for human rights in Vietnam and the United States-Vietnam relationship. As our dialogue with Vietnam evolves, we are especially cognizant of the views of the Vietnamese community in the U.S.

The United States will remain diligent in pursuing progress on human rights in our high-level engagement as we pursue a wide array of security, economic, and strategic interests with Vietnam. In our discussions with the Vietnamese government, we emphasize that progress on human rights, including the release of political prisoners and freedom of religion, is a necessary part of improving United States-Vietnam relations. Secretary of State Clinton raised our human rights concerns with President Sang when they met at the November 2011 Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) meeting in Honolulu, Hawaii. U.S. Ambassador to Vietnam David Shear has raised similar concerns in all of his high-level meetings since arriving in Vietnam last August, and he and the Mission regularly engage Vietnamese government officials, nongovernmental organizations, and other individuals as part of our Government's commitment to promote greater respect for human rights in Vietnam.

During the annual United States-Vietnam Human Rights Dialogue meeting in November, I, along with Ambassador-At-Large for International Religious Freedom Suzan Johnson Cook and other high-level officials, urged Vietnam to release all political prisoners, strengthen religious freedom, ratify and implement the Convention Against Torture, and take other steps to protect and promote universal human rights.

My colleague, Kurt Campbell, Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs, underscored these concerns directly with Vietnamese officials during his most recent visit to Hanoi on February 2. Read a transcript of his press conference in Hanoi here (PDF).

In addition, our engagement with Vietnam on trade, including through its interest in the Generalized System of Preferences (GSP) and its participation in the Trans-Pacific Partnership (TPP) negotiations, has provided opportunities to raise these issues. Both GSP and TPP include commitments to labor rights protections, including freedom of association.

The Obama Administration is committed to an ongoing dialogue with the Vietnamese American community. On March 5, 2012, my colleagues and I participated in a briefing held by the White House Office of Public Engagement for 165 Vietnamese Americans from 30 states who work across diaspora communities in order to promote human rights, global partnerships, and opportunities for Vietnamese abroad. During the meeting, we stressed that human rights issues are a key component of ongoing discussions with Vietnam and that the United States continuously engages Vietnam on human rights through many different channels, including the annual United States-Vietnam Human Rights Dialogue.

I encourage everyone involved in this petition to continue to express your views and concerns to the Administration, and most importantly to the Vietnamese government. I also encourage you to follow our work on http://www.humanrights.gov. (Also, see the State Department's 2010 Human Rights Report for Vietnam and the latest International Religious Freedom Report for Vietnam).

We look forward to meaningful dialogue and partnerships with your community in the future.

Michael Posner is Assistant Secretary for Democracy, Human Rights and Labor at Department of State

 


Theo đuổi tiến bộ về nhân quyền với Việt Nam

Michael Posner, Phụ tá Ngoại trưởng đặc trách Nhân quyền và Lao động

Tôi xin cảm ơn tất cả quý vị đã ký thỉnh nguyện thư này, nêu bật mối quan tâm của người Mỹ đối với nhân quyền tại Việt Nam và mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Trong lúc chúng tôi tiếp tục đối thoại với Việt Nam, chúng tôi đặc biệt chú ý đến quan điểm của cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ sẽ vẫn kiên trì theo đuổi những tiến bộ về nhân quyền trong khi giao tiếp ở cấp cao, đồng thời theo đuổi nhiều lợi ích về an ninh, kinh tế, và chiến lược với Việt Nam. Trong các cuộc thảo luận của chúng tôi với chính phủ Việt Nam, chúng tôi nhấn mạnh rằng tiến bộ về nhân quyền, trong đó có việc thả tù chính trị và tự do tôn giáo, là một phần cần thiết để cải thiện quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Bộ trưởng Ngoại giao Clinton đã nêu lên mối quan tâm của Hoa Kỳ về nhân quyền với Chủ tịch nước Sang khi hai vị gặp nhau hồi tháng 11 năm 2011 tại hội nghị Hợp tác Kinh tế châu Á- Thái Bình Dương (APEC) họp tại Honolulu, Hawaii. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David Shear đã nêu lên các quan tâm tương tự trong tất cả các cuộc họp cấp cao của ông kể từ khi đến Việt Nam hồi tháng 8 năm ngoái, và ông và đại sứ quán thường xuyên giao tiếp với các giới chức chính phủ Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ, và nhiều người khác, trong khuôn khổ việc thực hiện quyết tâm của chính phủ Hoa Kỳ thúc đẩy cho nhân quyền được tôn trọng nhiều hơn ở Việt Nam.

Trong cuộc Đối thoại thường niên về Nhân quyền giữa Hoa Kỳ và Việt Nam hồi tháng 11, tôi cùng Đại sứ lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế Suzan Johnson Cook và một số giới chức cao cấp khác, đã hối thúc Việt Nam trả tự do cho tất cả các tù chính trị, tăng cường tự do tôn giáo, phê chuẩn và thực thi Công ước Chống Tra tấn, và thực hiện các biện pháp khác để bảo vệ và thăng tiến các quyền phổ quát của con người.

Đồng nghiệp của tôi, Kurt Campbell, Phụ tá Ngoại trưởng đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương, đã trực tiếp nhấn mạnh các quan tâm này với các giới chức Việt Nam trong chuyến đi thăm gần đây nhất của ông đến Hà Nội ngày 2 tháng 2. Xin mời đọc bản ghi lại cuộc họp báo của ông ở Hà Nội tại đây (PDF).

Ngoài ra, sự giao tiếp của chúng tôi với Việt Nam về thương mại, bao gồm lợi ích của Việt Nam trong Hệ thống Ưu đãi Thuế quan Phổ cập (GSP) và sự tham gia của Việt Nam vào các cuộc đàm phán về hiệp định Quan hệ Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), đã cung cấp những cơ hội để nêu lên các vấn đề này. Cả hai vấn đề GSP và TPP đều bao gồm những cam kết bảo vệ người lao động, kể cả quyền tự do lập hội.

Chính quyền của Tổng thống Obama cam kết tiếp tục đối thoại với cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Ngày 5 tháng 3 năm 2012, các đồng nghiệp của tôi và tôi đã tham gia một buổi thuyết trình được Văn phòng Giao tiếp với Quần chúng của Tòa Bạch Ốc tổ chức, dành cho 165 người Mỹ gốc Việt đến từ 30 tiểu bang đang làm việc trong nhiều cộng đồng người Việt khắp nơi để thúc đẩy nhân quyền, sự hợp tác toàn cầu, và cơ hội cho người Việt Nam ở nước ngoài. Trong buổi thuyết trình này, chúng tôi nhấn mạnh rằng vấn đề nhân quyền là một thành phần then chốt của các cuộc thảo luận đang tiếp diễn với Việt Nam, và rằng Hoa Kỳ tiếp tục giao tiếp với Việt Nam về nhân quyền thông qua nhiều phương tiện khác nhau, trong đó có cuộc Đối thoại thường niên về Nhân quyền giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Tôi khuyến khích tất cả những ai tham gia vào thỉnh nguyện thư này tiếp tục bày tỏ quan điểm và quan tâm của mình với chính quyền Hoa Kỳ, và quan trọng nhất là với chính phủ Việt Nam. Tôi cũng khuyến khích quý vị theo dõi công việc của chúng tôi tại: http://www.humanrights.gov. (Ngoài ra, xin xem Báo cáo Nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về Việt Nam năm 2010 và Báo cáo mới nhất về Tự do Tôn giáo Quốc tế liên quan đến Việt Nam).

Chúng tôi mong muốn được đối thoại và hợp tác có ý nghĩa với cộng đồng của quý vị trong tương lai.

https://petitions.whitehouse.gov/petition/stop-expanding-trade-vietnam-expense-human-rights/53PQRDZH


No comments: